Groty Mechowskie

W naszej okolicy można również zwiedzić groty, które znajdują się oddalonej o 25km miejscowości Mechowo. U wejścia jaskini znajdują się malownicze słupy podtrzymujące sklepienie.
Wgłąb wzgórza biegnie kilkudziesięcio-metrowej długości niski korytarz, gdzie występują stalaktyty oraz polewy częściowo zabarwione na czerwono przez związki żelaza.